Zpět k nabídce

Pronájem zemědělské půdy, 3334 m2, ul. Josefa Kotase, Dolní Datyně

1 000Kč/měs

Popis nemovitosti

Hledáte vhodný pozemek pro zemědělskou rostlinnou výrobu nebo pro pastevní chov hospodářských zvířat?

V tom případě mám pro vás jedinečnou nabídku.
Přesně takový pozemek o rozloze 3334 m2 si můžete pronajmout v Havířově - Dolní Datyni.
Jedná se o rovinatý pozemek u místní komunikace. V současné době je v řízení povolení sjezdu z místní komunikace na tento pozemek.

Dle platného územního plánu je možnost využití tohoto pozemku následující:
Plochy zemědělské orná půda , trvalé travní porosty (Z)
Využití hlavní
- zemědělská rostlinná výroba;
- pastevní chov hospodářských zvířat.
Využití přípustné:
- stavby a zařízení nezbytné pro zemědělskou výrobu stavby pro pastevní chov hospodářských
zvířat, napáječky, stavby pro skladování zemědělských produktů, včelíny, ohrady a elektrické
ohradníky pastevních a jezdeckých areálů apod.;
- přístřešky a odpočinková místa u značených turistických tras;
- stavby a zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody;
- stavby pro vodní hospodářství v krajině - stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody;
- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;
- drobné stavby sakrální (kapličky, kříže) vázané na konkrétní místa;
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská
a protierozní zařízení, účelové komunikace);
- protipovodňová opatření;
- remízky, aleje;
- zahrady, sady a plochy pro komerční pěstování dřevin bez oplocení nebo s dočasným oplocením
plaňkovým plotem nebo ohradou z prken;
- stožáry telekomunikačních zařízení;
- stavby komunikací třídy C a D, výhybny, mosty, lávky a další stavby související s dopravní
infrastrukturou, hipostezky;
- komerční pěstování dřevin včetně dočasného oplocení plaňkovým plotem nebo pletivem.
Využití nepřípustné:
- oplocování pozemků (kromě objektů technického vybavení, ohrazení pastvin, dočasného oplocení
zahrad a sadů a ploch s komerčním pěstováním dřevin);
- zřizování zahrádkových osad;
- doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace u staveb uvedených ve využití přípustném;
- jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené mezi stavbami přípustnými.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

V případě, že vás moje nabídka zaujala, zavolejte mi, sejdeme se zde na společné prohlídce a probereme vše, co vás zajímá.
Mějte se báječně.

Základní údaje

Evidenční číslo202413780
Typ nemovitostiPozemky
UpřesněníZemědělská půda
Typ prodejepronájem
Stav inzerátuAktivní

Cena a údaje k ceně

Cena1 000
MěnaKč/měs
Poznámka k ceně+ rezervační poplatek 10.000,- Kč

Adresa, lokalita, GPS

Přesná adresaJosefa Kotase, Dolní Datyně, Havířov, Karviná
AdresaHavířov, Dolní Datyně
GPS latitude49.759436
GPS longitude18.417345

Vlastnosti, volby

OkolíVenkovská

Plochy

Podlaží, počty místností

Máte otázku?

Kontaktujte makléře

Ingrid Tacinová